Algemene voorwaarden

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure by Su melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure by Su de tarief voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Kort gezegd:
Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd zullen volledig in rekening worden gebracht.

 

Betaling

Pedicure by Su vermeldt alle tarieven van behandelingen en producten zichtbaar op de website van de praktijk als ook in de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per tikkie te voldoen.

 

Werkwijze, persoonsgegevens & privacy

Voorafgaand aan de eerste behandeling vindt een anamnese plaats. Hierbij wordt gekeken of er sprake is van eventuele gezondheidsproblemen en wordt de reden van de afspraak met u doorgenomen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de juiste en volledige gegevens m.b.t. ziektes, aandoeningen en allergieën te geven. Op deze manier kan vooraf worden beoordeeld of er sprake is van een contra-indicatie en kunt u mogelijk doorverwezen worden naar een medisch-pedicure, podotherapeut of uw huisarts. Bij het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens is Pedicure by Su niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de behandeling.   De persoonlijke gegevens worden door Pedicure by Su opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw persoonlijke en medische gegevens worden uiteraard nimmer aan derden verstrekt. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

 

Geheimhouding

Pedicure by Su verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure by Su verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Garantie


Pedicure by Su geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en op de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

De cliënt andere producten dan de door de pedicure geadviseerde heeft gebruikt.

  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

* de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd

  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.

* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

Boek je pedicure
behandeling.

Plan nu je afspraak in het contactformulier.
Maak een afspraak

Openingstijden

Maandag – vrijdag: 10:00 – 21:00
Zaterdag: 10:00 – 17:00
Zondag: 10:00 - 20:00